Elektri̇k-Elektroni̇k Mühendi̇sli̇ği̇

Tanıtım

Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümümüz üniversite, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarındaki ilgili iş kollarında başarıyla hizmet verecek; kültürel temellerimiz çerçevesinde mesleki, teknik, yönetsel, iletişim, takım çalışması ve araştırma yetkileri ile topluma hizmet geliştirmek için, yaşam boyu mesleki gelişim ile meşgul olacak mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programı öğrencilerin gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmaları için bu hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Aktif eğitim yöntemleri, laboratuvar ve saha uygulamaları ve projelerle öğrenciler bir mühendislik problemini belirleme, formüle etme ve modern mühendislik araçlarını kullanarak çözme yetkinliğini kazanacaklardır.